მოგვმართეთ

 

   ჩვენ მივესალმებით

       უკუკავშირსა და

  შესწორებებს გვერდზე

  მოცემულ ისტორიებსა

       და თარგმანთან

        დაკავშირებით.

 

                 * * *

  aurelia@tsutisopeli.com

 facebook.com/tsutisopeli

 

 

შემოწირულობა

 

 თუ თქვენ მოგწონთ რასაც

ხედავთ და გესმით, გაიღეთ

    შემოწირულობა. ყველა

       შემოსული სახსრები

    პირდაპირ მოხმარდება

      საიტის მომსახურებას.


       

 

 

 

 

მარიამ გორელაშვილი
ქვემო არტანი

მარიამ 1936 წელს მაღალმთიან ფშავშია დაბადებული და მდინარე იორის გასწვრივ მდებარე მეზობელ სოფელ ქვემო არტანშია გათხოვილი. 1960’იან წლებში თუკი ქვემო არტანში ცხოვრება ჩქეფდა, ახლა ის ძირითადად ცარიელია. ეს ქვეყნის მშვენიერი ნაწილია. ეს არის მარიამის ბავშვობის ადგილი-ზეგანი, ჩაბუდებული მდინარის ველსა და გარშემო მთებს შორის.

 

ქვემო არტანის სხვა შემსრულების მოსასმენად, ესტუმრეთ ლეილა ლაჩიშვილის პროფილს.

თინა, გოდერძის ქალი
+ სიმღერის შესახებ

The story of Tina of the Goderdzauli family has been popularized in folk poetry throughout eastern Georgia. Here we witness a performance from Mariam Gorelashvili, whose family comes from Akhadi Village in Upper Pshavi, the place where Tina Goderdzauli was from.

 

Tina was famous throughout the highlands for her beauty. It is said that her father built a tower in Akhadi just to protect his daughter from being kidnapped and forcibly wedded, which was customarily admitted at the time.  The tower did not stop a horde of Kist brothers from taking Tina away from Akhadi in an attempt to marry her to their younger brother in Chechnya. The legend says that a man from the Tadiauri family of Matura, the largest Pshav village at the time, finds the kidnappers on the pass and single- handedly kills them all.

 

Multiple versions of this story exist, exchanging Kists for other neighboring tribes and placing Tina's tower in other villages in northeastern Georgia. There are multiple endings to the story, some having the hero marry Tina and others, like this one, having Tadiauri return Tina to her father.

 

To hear another version of this song, visit the page of Zhora Kharaishvili.

+ ლირიკა

თინა, გოდერძის ქალი

 

შატილს ავიდა ხოხობი

დიდგულად დაჯდა ჯარზედა

შატილს ავიდა ხოხობი

დიდგულად დაჯდა ჯარზედა

 

შვიდი გავზარდე ვაჟკაცი

არწივის ნაბუდარზედა

შვიდსაც ვუყიდე თოფები

თითო ავჰკიდე მხარზედა

 

შვიდსავ ვუყიდე ხანჯლები

შვიდსავ შევარტყი წელზედა

შვიდსავ ვუყიდე ჩაჩქნები

შვიდსავ დავხურე თავზედა

 

შვიდსავ ვუყიდე ცხენები

ნაჩვევი იორღაზედა

შვიდსავ ვუყიდე ცხენები

ნაჩვევი იორღაზედა

 

დაუგზავნე საახადოდა

შვილნო მშვიდობით გზაზედა

თუ ის ქალ ვერ მოიყვანეთ

ნუღარამც მოხვალთ კარზედა

 

ახაც გოდერძის ციხეო

სამუქარა ხარ მტრისაო

მოგივლენ ქისტის შვილები

გამოგითხრიან ძირსაო

 

გამაიყვანენ ქალასა

ყელი ჩამოაქვს მძივსაო

იქით ქალს გამოიყვანენ

ყელი ჩამოაქვს მძივსაო

 

შარაზე გადმოავლევენ

ცრემლით დაიბანენ პირსაო

შარაზე გადმოავლევენ

ცრემლით დაიბანენ პირსაო

 

შემოხდა თადიაური

ამ საქარავნო მთაზედა

ჯერ გამარჯვება დაასწრო

ამბავსა ჰკითხავს თავზედა

 

ეგ ქალ საიდან მოგყავის

რომ მოატირებთ გზაზედა

ეგ ქალა ხადით მოგვყავის

შატილს უნდ დავსვათ ჯარზედა

 

უმცროს ძმას დავაქორწილებთ

გვირგვინს დავადგამთ თავზედა

უმცროს ძმას დავაქორწილებთ

გვირგვინს დავადგამთ თავზედა

 

ფუი რა გიქნავთ რჯულ-ძაღლნო

ლაშარის ჯვარის ყბაზედა

ტყუილად გიქნავთ რჯულ-ძაღლნო

ლაშარის ჯვარის ყბაზედა

 

ეგ ქალ თუ წაგაყვანინოთ

წვერი ნუ მესხას ყბაზედა

ეგ ქალ თუ წაგაყვანინოთ

წვერი ნუ მესხას ყბაზედა

 

გაფრთხილდი თადიაურო

თხის ტყავ არ დაგრჩეს გზაზედა

გაფრთხილდი თადიაურო

თხის ტყავ არ დაგრჩეს გზაზედა

 

თხის ტყავ ან გადიყრეინა

ჯაჭუვმა იელვა ტანზედა

თხის ტყავ ან გადიყრეინა

ჯაჭუვმა იელვა ტანზედა

 

შვიდ ქისტმა ერთსა ფშაველსა

გაუხდა დასწრებაზედა

შვიდ გურგოლ შემოურბინა

შვიდსავ თავ მოსჭრა მხარზედა

 

აჰყარა იარაღები

ქალს ჩამოჰკიდავ მხარზედა

თავის ფრანგულიც ქალს მისცა

მშვიდობით დაო გზაზედა

 

ეგ მამაშენს მიუტანე

ის თვითონ იცნობს ფხაზედა

არა სთქვა ჩემი სახელი

მოჯიბრე მიდგა გზაზედა

 

რომ მივალთ ლაშარ-ღელესა

ვიტყოდეთ და-ძმობაზედა

რომ მივალთ ლაშარ-ღელესა

ვიტყოდეთ და-ძმობაზედა