მოგვმართეთ

 

   ჩვენ მივესალმებით

       უკუკავშირსა და

  შესწორებებს გვერდზე

  მოცემულ ისტორიებსა

       და თარგმანთან

        დაკავშირებით.

 

                 * * *

  aurelia@tsutisopeli.com

 facebook.com/tsutisopeli

 

 

შემოწირულობა

 

 თუ თქვენ მოგწონთ რასაც

ხედავთ და გესმით, გაიღეთ

    შემოწირულობა. ყველა

       შემოსული სახსრები

    პირდაპირ მოხმარდება

      საიტის მომსახურებას.


       

 

 

 

 

გულო ნათელაშვილი
ანანური

გულო 1940 წელსაა არაგვის განაპირა სოფელ ავენისში დაბადებული. ის იზრდებოდა და მღეროდა უფროს დასთან, თამართან ერთად. მოგვიანებით, ის მდინარის გადაღმა მცხოვრებ თავის ბავშვობის სიყვარულს გაყვა ცოლაც და მის მშობლიურ სოფელში, ისტორიულ ანანურში გადასახლდა, რომელიც დიადი ციხის კომპლექსის ადგილსამყოფელიცაა.

 

1985-86 წლებში ჟინვალჰესმა დიდი ზიანი მიაყენაა გარშემო ველს, რის გამოც დღეს ავენისისაგან აღარაფერია თითქმის დარჩენილი გარდა სასაფლაოსი, სადაც გულოს მშობლები არიან დაკრძალულნი.

მთას ყოფნა
+ სიმღერის შესახებ

მწყემსური.

 

In reference to this folk poem, Donald Rayfield in "The Literature of Georgia: A History" says:

 

The poetry that teases shepherds reflects the conviction, expressed in the definition of 'man' in a Tsova-Tush-Georgian dictionary, that a man is 'one who does not go among sheep.' Shepherds lack the charisma that Hellenic or Christian legends give them.  In Tush poetry the shepherd is made to say:

 

             I'm not fed up with the mountains

               Nor do I long for the valley,

               Nor to sleep and lie with beautiful women,

               Nor to talk with them.

              I prefer the red-eyed ewe

              And tugging at her forelock.

 

To hear other versions of this song, visit the pages of Leila Lachisvhili and P'avle Burduli.

+ ლირიკა

მთას ყოფნა

 

მთას თოვლი მოჰკიდებია

მწყემსო აჰყარე ცხვარია

ადექ და ბარად ჩამოდი

ბიჭო შეირთე ქალია

 

ან არ მოგწყინდა მთას ყოფნა

ან არ მოგინდა ბარია

ან ლამაზი ქალთან ალერსი

ან მასთან საუბარია

 

არცა მომწყინდა მთას ყოფნა

არცა მომინდა ბარია

არც ლამაზ ქალთან ალერსი

არც მასთან საუბარია

 

თვალ წითელ შიშაქ მირჩევნის

ჩემი ფარეხის თაღია

ბორბალოს ნისლი წვიმს ისლით

ქალის ალერსის დარია

კაპიტანი ბუხაიძე
+ სიმღერის შესახებ

This poem was written during World War II by the famous Georgian poet Irak’li Abashidze (1909-1992).  The poem is about Captain Bukhaidze, a war hero who died in Balkaria

 

In her book, ''Anthology of Georgian Poetry,'' Venera Urushadze states: ''All of the characteristic traits of Abashidze’s poetic talent are fully reflected in [Captain Bukhaidze] – a sincerely lyrical tone, truthfulness and spontaneity, clearness of form, a loft simplicity and popularity of poetic craftsmanship.'' 

 

The text that Gulo sings is very close to the orginal poem of Abashidze's, except for a change in the order of verses.

+ ლირიკა

კაპიტანი ბუხაიძე

 

მე ქართველი ბუხაიძე,

კავკასის მთებში ვწევარ…

რომ შემეძლოს საფლავიდან

ძმებო მხრების წამოწევა,

 

არ ვუშვებდი დარიალთან

გააფთრებულ ყვითელ გველებს…

/მე საფლავში არა ვწევარ,

აქ დარაჯად დამაყენეს./

 

მე სიცოცხლეს ხელმეორედ

შევწირავდი მშობელ მხარეს,

/შევწირავდი იმავ მიწას,

დღეს რომ გულზე დამაყარეს./

 

ვინც დამხედოთ, გადაეცით

საქართველოს მთებს და ველებს,

/რომ მისი ძე, ბუხაიძე,

აქა ვჟლეტდი სისხლის მსმეებს;/

 

დავუბარებ ყველა ქართველს:

მისი წმინდა ვალი არი -

/მოკვდეს, მაგრამ მკერდით შეჰკრას

დერბენდი და დარიალი/

სახუმარო ავენისზე
+ სიმღერის შესახებ

Gulo remembers singing joke songs with her girlfriends as a child in Avenisi. Each girl would improvise a verse, sometimes so random that it made them all laugh.

+ ლირიკა

სახუმარო ავენისზე

 

ტირიან თუშის ქალები

არ მოგვივიდნენ ქმარები

ვაი თუ დახოცეს ლეკებმა

დააყრევინეს თავები

 

ნეტავი მომკლა მთაშია

დამმარხა ბუნებაშია

ნეტავი გამაგებინა

რა გიდევსთ გუნებაშია

 

ქალავ გუშინ და გუშინწინ

დედა რად გიჯავრდებოდა

მესმოდა შენი ქვითინი

ვახშამი მიმწარდებოდა

 

ჩამოსხდებიან ხევსურნი

ლუდის სასმელად ბანზედა

ქალაუ ჩვენთან გადმოდი

ნუ გამირბიხარ განზედა

 

ნეტავ რადმე მაქცია

ბულბულად გადამაქცია

მასწავლა ბულბულის ენა

თქვენ ბაღებს შემომაჩვია

 

ქალავ გუშინ და გუშინწინ

დედა რად გიჯავრდებოდა

მესმოდა შენი ქვითინი

ვახშამი მიმწარდებოდა

 

ხორხორ დაგვტოვებ ტიალო

წიფლანო და ხილიანაო

გადმოგიარე ჯეჯეთო და

სერებიანო ტყიანო

 

ვისი ხარ ქალი ლამაზი

თვალჭრელო წითელთმიანო

ვისი ხარ ქალი ლამაზი

თვალჭრელო წითელთმიანო

თელავზე
+ სიმღერის შესახებ

+ ლირიკა

თელავზე

 

საქართველოს ყვავილში ტურფა ვარდი ხარ

მაგ პატარა სილამაზით მართლაც კარგი ხარ

კახეთის გულის მშვენებაო ლამაზო მხარევ

ჩვენ კოპწია თელავო შენ გაიხარე

 

ვით დედა შვილებს ობლებსა თავს გადაჰყურებს

რაც დრო გადის ჯეილდება აბა უყურეთ

რამდენი გმირის აკვანი შენ დაარწიე

ქვით კირის გალავნიანო შენ გენაცვალე

 

ნადიკვარი ნიავი თუ ცივი მთებია

ყველაფერი უკეთესზე უკეთესია

მიტომა მსურს ტკბილი ხმებით გული ვიჯერო

ჩემო კოპწია თელავო, სულ შენ გიმღერო

 

სად არის ერეკლეს ხმალი საქართველოში

ბაში აჩუკზე თქმულება ძველ შუამთაში

პატარა და კოხტა ქალო ჩვენო თელავო

იცოცხლე მრავალჟამიერ ტურფა თელავო