მოგვმართეთ

 

   ჩვენ მივესალმებით

       უკუკავშირსა და

  შესწორებებს გვერდზე

  მოცემულ ისტორიებსა

       და თარგმანთან

        დაკავშირებით.

 

                 * * *

  aurelia@tsutisopeli.com

 facebook.com/tsutisopeli

 

 

შემოწირულობა

 

 თუ თქვენ მოგწონთ რასაც

ხედავთ და გესმით, გაიღეთ

    შემოწირულობა. ყველა

       შემოსული სახსრები

    პირდაპირ მოხმარდება

      საიტის მომსახურებას.


       

 

 

 

 

ანსამბლი პანკისი
ჯოყოლო

ანსამბლ ''პანკისის'' საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე პანკისის ხეობის მკვიდრი ქისტებისაგან შედგება.

 

თავისი როგორც სასულიერო, ასევე საერო ხასიათის სიმღერებით ეს ჯგუფი ცდილობს თავისი ჩეჩნური წარმოშობის ტრადიციების შენარჩუნებას. ისინი ხშირად გამოდიან მთელ საქართველოში. მათ ასევე მიიღეს მონაწილეობა საფრანგეთის მსოფლიო მუსიკის ფესტივალზე. საკონცერტოდ ისინი თავიათ ტრადიციულ ფერებში გადაწყვეტილ სამოსში გამოდიან ხოლმე ბალალაიკისა და დოლის თანხლებით. მათ სიმღერებს და ცეკვებს ქართველ მაყურებელი ფეხზე დამდგარი, ოვაციებით ხვდება ხოლმე. ანსამბლ “პანკისს” ხელმძღვანელობს ბელა მუტოშვილი.

 

ანსამბლის წევრების ჩაწერისას: ბელა მუთოშვილი; არბი მუთოშვილი; ანჟელა მაჩალიკაშვილი; ნანა მუთოშვილი; ნინო ფარეულიძე; გიორგი გუმაშვილი; ლაშა წუწაშვილი; ლია აჭიშვილი 

 

პანკისის სხვა შემსრულების მოსასმენად, ესტუმრეთ მუსა იმალის პროფილს.

​ბიეზამან მარხა
+ სიმღერის შესახებ

There is no English translation available for this song.  If you are able to provide one, please include it in an email to aurelia@tsutisopeli.com and we will update the page.

+ ლირიკა

ბიეზამან მარხა

 

სეი დელა დუაშ ლარდიაშ

ას გუირიე სიხირა

სეისიედა ჰოხ თარბიაშ

ას მარზოა ლიხირა

 

ბიეზამან მარხა

ჰო ჰუნდა ჴულინა

მაღუა ჰო მარხა

ყუანალა იც იედა

 

ოც ხაზჩუ ლოუზარგაჰ

ჰო ასა ლიიხირა

ქირარ დოგ დიეთალო

ჰო ვარიე სათისუშ

 

ბიეზამან მარხა

ჰო ჰუნდა ჴულინა

მაღუა ჰო მარხა

ყუანალა იც იედა

 

თარგმანი:

 

სიყვარულის ღრუბელი

შენ რატო გაჩნდი

ნუ წახვალ ღრუბელო

ჩემი ახალგაზრდობას ნუ წამართმებ

 

ამ ლამაზ საღამოს

მე შენ გელოდებოდი

და გული მიცემდა შენს ლოდინში

ერჟი ბარგაშ
+ სიმღერის შესახებ

There is no English translation available for this song. If you are able to provide one, please include it in an email to aurelia@tsutisopeli.com and we will update the page.

+ ლირიკა

ერჟი ბარგაშ

 

ერჟი ბარგაშ ჰანა დიალხურა

ერჟი ბარგაშ ჰანა დიალხუ ცახა არა

ცახა არა ცახა არა

ერჟი ბარგაშ ჰანა დიალხუ ცახა არა

 

ჰოვითა ბოხუშბერშ მადუჴა ბუსუეგა

მავითა ოლუშ იერგ სო ცა ბიე იაც

ვითა ვიეზარ

მავითა ოლუშერგ სო ცა ბიე იაც

 

ას ვითჩი ცა ვითუ ქირარჩუ სადაგუა

დაგუა ვითჩი ცავითუ ნურიეჩუ ბარგაშა

დააგუა ბარგაშა

ყობულ ვინარიგ ჰო ცა ბიე ვაც

 

თარგმანი:

 

გოგო მღერის სატრფიალო

შავი თვალებზე

 

რამდენი მყვანან რო მეუბნებიან დაანები თავი ამ სიყვარულის

ნუ დაანებებთ თავს იმ სიყვარულს

რომ შევინარჩუნო ეს სიყვარული

მხოლოდ მე ვიძახი

მე რომც დაგტოვო, გული არ გტოვებს

და ჩემ შავ თვალებს

მხოლოდ და მხოლოდ შენ გხედავენ

დარიგ და რიდადა
+ სიმღერის შესახებ

There is no English translation available for this song. If you are able to provide one, please include it in an email to aurelia@tsutisopeli.com and we will update the page.

+ ლირიკა

დარიგ და რიდადა

 

ჰო სეირან ხიდ იეჩი

წეს და კუდალ ვახილა

სოჰოეცა ვოღურვუ

დარიგ და რიდადა

 

წესტა კუდალ ვახელა

ჰოსუე ცა ვა ვუელჩი

ხიჩურ ჭერა ვახილა

სოხიჩუ ვოჰღუარიუ

დარიგ და რიდადა

 

ხიჩურ ჭერა ვახელა

ჰო ხიჩუ ვა იახჩი

ჭერა ლოცუ სთაგ ხილა

ჰულაც სო ვოღურვუ

 

 

დარიგ და რიდადა

 

ჭერა ლოცუ სთაგ ხილა

სოლაცა ჰო ვეეჩა

სინა ჴოჴა ვახილა

სო სთიგალ ჰალ ღუარუ

დარიგ და რიდადა

 

სინა ჴოჴა ვახელა

ჰო სთიგალ ვა იახჩი

ერჟა მორხა ვაჰხილა

სო დოჰალ ვოღურვუ

დარიგ და რიდადა

 

არჟა მორხა ვახილა

ჰო დოჰალ ვა ვოლჩი

ბეეცა ბურთიქ ვახილა

სო ლეთა იუჟურ იუ

დარიგ და რიდადა

 

ბეეცა ბურთიქ ვახილა

ჰო ლეთა ვა იეჟჩი

წიე ბორღულ ვახილა

ჰო ბა სო ვოღურვუ

დარიგ და რიდადა

 

წიე ბორგულ ვახილა

სობა ჰო ვა ვე ჩი

შილა დაჴა ვახილა

სო ქაშჩუ ი იუჟურიუ

დარიგ და რიდადა

 

შილა დაჴა ვახილა

ჰო ქაშჩუ ვა იუჟჩა

კეი მერჩი ვახილა

სო ჰოხა ჰერ ჩარვუ

დარიგ და რიდადა

სან დაი მუახქ
+ სიმღერის შესახებ

There is no English translation available for this song. If you are able to provide one, please include it in an email to aurelia@tsutisopeli.com and we will update the page.

+ ლირიკა

სან დაი მუახქ

 

ბასთიენა მალხა მელჩუ დოღუნცა

ლიჩებო სა დაიმოხგ

ბასბასა ზაზანცა ხაზაჩუ არიანცა

ხაზა ბუ სა დაიმოახგ

 

ჰალეჴა ლიამნაშ შერა არინაშ

ჰო მია დამოხგ

დუჴა ბიაზარნა თუხა სა დაცა

ნანა დაიმოხგ

 

თარგმანი:

 

გამოზაფხულდა პირს იბანს ზეცა

იზრდები მამულო

მწვანე სამოსით ჭრელი ბაბთებით

ივრთები მამულო

 

შენი მთები და ვრცელი ველები

მომწონს მამულო

ძლიერ მიყვარხარ გეთაყვანები

დედა სამშობლო

დაშუო მალხ
+ სიმღერის შესახებ

There is no English translation available for this song. If you are able to provide one, please include it in an email to aurelia@tsutisopeli.com and we will update the page.

+ ლირიკა

დაშუო მალხ

 

ჰეი ლიეფა დაშუა მალხ

სიგლარ სიედარჩი

დოლაშ ორცახ ბიეზამახ იელისო

ვიეზაჩოხ იელისო და იმნა

 

ქირარა ჰეისადვაქ იაჴა ჰო დიეყალოი

და იმნა მაქარზახა დელიჰო

მაქარზახა დლიჰო და იმნა

 

ჰეიშილა შოვდანაშ

ლაჴაშუ ლაამნაშ დოლაშ ორცახ

თიეშნა ბიახქ ბისოანა სოშიეხა

თეშნა ჩუო და იმნა

 

ყინტირა მადოვლა შუ ლიამნაშ

იშთა ჩუ ბიეზამნა

მალიეფა დაშუამალ ყუანახი

ბოცუ ჩუ კენთაშნა

 

თარგმანი:

გოგო მღერის რომელსაც იმედი გაუცროვდა სიყვარულში და ბიჭმა მიატოვა.

 

სუელჟა ღალა
+ სიმღერის შესახებ

ჩეჩნეთის პირველი ომის შემდეგ დაწერილი ლექსი. ჩეჩნეთის შესახებ - როგორ დაინგრა ქალაქები და როგორ დაიხოცა ხალხი..მოხუცები, ბავშვები.

 

There is no English translation available for this song.  If you are able to provide one, please include it in an email to aurelia@tsutisopeli.com and we will update the page.

+ ლირიკა

სუელჟა ღალა:

ჩეჩნეთის პირველი ომის შემდეგ დაწერილი ლექსი. ჩეჩნეთის შესახებ - როგორ დაინგრა ქალაქები და როგორ დაიხოცა ხალხი..მოხუცები, ბავშვები.

 

 

გუირანა ზიეზაგ
+ სიმღერის შესახებ

ჩეჩნური სატრფიალო.

 

Below is a rough translation of the lyrics:

 

Spring's Flower

 

It is always autumn everywhere

Yesterday you were close to me

And now you are so far away

 

If I could see you just once

I am happy

Take my heart entirely

I am happy that you exist.

+ ლირიკა

გუირანა ზიეზაგ

 

გუირანა დელაი ზიეზაგ

ჰორაჩუ ბაცალაჰ იუყიე

სიალხანა ვერაჰო გერგა

ჰინცა მა გენავო ჰო

 

ჟიმა დოგ ყაჰდი აჰ სუანა

წეჰანა იაგინა სო

დოუმადიე აჰ სადუაგ სუანა

ბიეხგიე იუ ყასდარნა სო

 

ას ჰაიო ოილანოა ლეცნა

ბაალანოა იუჟინასო

გურანა დელა ი ზიაზაქ

და დოეჟნა მარხალინგო

 

ჰან ოზიე ჟიმა ლადუეღნა

ცაგიჩა ირსიე უსო

სადოოგ ა დადეჰნა ჰაიცა

ირსიე უ ყასდერნა სო

 

თარგმანი:

 

შემოდგომის ყვავილი

 

შემოდგომას ყველგან და ყოველთვის არის

გუშინ იყავი ჩემთან ახლოს

ეხლა კი რა შორსა ხარ

 

პატარა გული შემაჯავრე

უცბად დავიწვი მე

ნუ გამიჯავრები ჩემო გულო

დამნაშავე ვარ რომ დავშორდით ჩვენ

 

ერთხელ მაინც რო გნახო

ვარ ბედნიერი

ჩემი გული მთლიანად წაიღე

ბედნიერი ვარ რომ არსებობს შენ