კახა მანგოშვილი & ფანდურა
მაღაროსკარი

კახა მანგოშვილმა და ფანდურა ბექაურმა ბავშვობიდან დაიწყეს სიმღერა. პირველად, ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ კონცერტზე დასავლეთ საქართველოში, სადაც ისინი ასრულებდნენ თავიანთ შემოქმედებას. მათი მამაპაპური მიწები, ფშავი და გუდამაყარი, იყოფა ერთი მთით.

 

თავიანთი წარმოშობით ამაყნი ისინი მგზნებარედ ასრულებენ იმ მუსიკას, რომელიც მათ კულტურას წარმოადგენს.

 

თანამედროვე ქართული ხალხური მუსიკის არენაზე, როგორც მუსიკოსებმა, კახამ და ფანდურამ იმთავითვე დაიმსახურეს დიდი პატივისცემა.

 

მაღაროსკარის სხვა შემსრულების მოსასმენად, ესტუმრეთ ანსამბლი ''ლაშარის'' პროფილს.

ამაყო გუდამაყრელო
+ სიმღერის შესახებ

This poem was written by Father Tomas Chokheli and set to song by K’akha and friends. Pandura plays the panduri1 on this recording.

 

1A three-stringed, fretted lute common in all regions of northeastern Georgia. The instrument is most frequently used to accompany ballad singing. Read more about the panduri here.

+ ლირიკა

ამაყო გუდამაყრელო

ტექსტი: მამაო თამას ჩოხელი

 

მთაში არწივი ნავარდობს

ცაში ღრუბლები ჰფენია

ჩანჩქერთან კლდე-ჭიუხებში და

ესოდენ მოულხენია

 

არაგვო შენსა კალთებსა

კლდენი ლოდები ჰფენია

ამაყო გუდამაყრელო და

რად რად მოგიწყენია

 

რად ჩამახველ ბარადა

მთაში სუნთქვა შენია

თვალჯვრიანი მახვილი და

ომში არ მოგისვენია

 

საქმენი სავაჟკაცონი

მას მოუთმელოდ გელიან

უნდა დასტოვოს სიცოცხლე და

მოგიხმობს არაგველია

 

სამასმეერთე იქნები

ისე ღიმილი გფენია

მამულს ანაცვლო სიცოცხლე და

ჩვეულებაა შენია

 

იას საფლავზე ნაზარდსა

ცრემლი ცვარ-ნამად ზდენია

დაგიტირებენ სწორებნი და

არწივნი ანაფრენია

 

ამაყო გუდმაყარელო და

რად რად მოგიწყენია

ხარს ვგევარ ნაიალაღარს
+ სიმღერის შესახებ

Vazha Mangoshvili (K’akha’s father) added verses of his own to fragments of Vazha Pshavela’s1 ''Song,'' to create this poem that K’akha here sets to music.

 

1Luka Razikashvili (1861-1916) was one of Georgia’s most famous poets and writers. He wrote under the pen name Vazha-Pshavela, which literally means the “son from Pshavi.” He was born and raised in the village of Chargali where a museum for him, opened in 1961, exists today.

+ ლირიკა

ხარს ვგევარ ნაიალაღარს

 

ხარს ვგევარ ნაიალაღარს

რქით მიწასა ვჩხვერ ვბუბუნებ

ღმერთო სამშობლო მიცოცხლე

სიზმარშიც ამას ვდუდუნებ

 

არც ტანთ მაცვია არც ფეხთა

დავდივარ დედიშობილა

მეც იმათ გვარიდანა ვარ

ვინც სიღარიბით ცნობილა

 

ცოტა მაქვს ცოტას ვჯერდები

ბეჩავთაც გავუზიარებ

ავის თქმით ავის ქცევითა

გულს არვის დავუზიანებ

 

ყორანმა ყორანს გასძახა

იალბუზისა მთასაო

ვესტუმროთ ვაჟა ფშაველას

ის გაგვიქარვებს დარდსაო

 

მთას იქით მთვარე ამოდის

მთას აქეთ ნისლი ედება

გავყურებ ქვეყნის ჭირ-ვარამს

და გულზე ცეცხლი მედება

 

ხარს ვეგევარ ნაიალაღარს

რქით მიწასა ვჩხვერ ვბუბუნებ

არაგვისპირას აგავლევ
+ სიმღერის შესახებ

This love poem was written by Gela Bekauri and set to song by Pandura, who sings and plays panduri1 on this recording.

 

1A three-stringed, fretted lute common in all regions of northeastern Georgia. The instrument is most frequently used to accompany ballad singing. Read more about the panduri here.

+ ლირიკა

არაგვისპირას აგავლევ

 

არაგვისპირას აგავლევ

მთის მოგატარებ კალთებსა

ჯიხვის ყანწს შევათამაშებ

შენს სადიდებელს დალევსა

 

მზის ჩასვლას მთიდან იხილავ

სულს გაილაღებ ნამზედა

ჟოლას აგვრიდეს შეხება

გადაგაწვიმოს ყავზედა

 

ჩანჩქერთან მოგეახლები

შხეფები გცემენ ტანზედა

ყვავილთა კონებს ჩაგიწნავ

ყაყაჩოებად თმაზედა

 

სულის ლხენად დაგედები

მთვარეს ვასვენებ ბანზედა

შენს სიყვარულად ვიღვრები

ზედ რომ მედები ტანზედა