მოგვმართეთ

 

   ჩვენ მივესალმებით

       უკუკავშირსა და

  შესწორებებს გვერდზე

  მოცემულ ისტორიებსა

       და თარგმანთან

        დაკავშირებით.

 

                 * * *

  aurelia@tsutisopeli.com

 facebook.com/tsutisopeli

 

 

შემოწირულობა

 

 თუ თქვენ მოგწონთ რასაც

ხედავთ და გესმით, გაიღეთ

    შემოწირულობა. ყველა

       შემოსული სახსრები

    პირდაპირ მოხმარდება

      საიტის მომსახურებას.


       

 

 

 

 

პავლე ბურდული
ნალემო

პავლუშა 1927 წელსაა დაბადებული. მისი სოფელი ნალემო ერთი პატარა დასახლებაა ისტორიულ მთიულეთის მხარეში, რუსეთთან კავკასიის ქედის გზის გასაყართან. ნალემო ლომისსთანაა 2300 მეტრ სიმაღლეზე, მთიულთა წანაპართა სალოცავთან. პავლუშა ასევე ასრულებს მეცხვარეების სიმღერებს. 

შირაქში ერთი მეცხვარე
+ სიმღერის შესახებ

This ballad is about a young shepherd who has a nightmare that he will soon die and his flock will be harmed.

 

To hear another version of this song, visit the page of Zhora Kharaishvili.

+ ლირიკა

შირაქში ერთი მეცხვარე

 

შირაქში ერთმა მეცხვარემ

სიზმარი ნახა ზიანი

ადგა და ბიჭას უამბო

ბიძა რო ჰყადა ჭკვიანი

 

წუხელ ის ბიძავ სიზმარში

ქარი იყო და გრიალი

მოგლიჯა ჩვენი ფარეხი

ზეცის გაიჰქონდა გრიალი

 

ან მე მოვკვდები ამ სამ დღეს

ან ცხვარს მოუვა ზიანი

ადე და შვილო შინ წადი

შინ ხომ არ არის ზიანი

 

ყველა მწყემსებს დაუძახა

ვისაც ერთი ჰყავს ზიარი

ყველას თავისი გაუყო

დარჩა ცხრაათას ტიალი

 

მეჯოგე ჯოგში გაგზავნა

ლურჯა მომგვარეთ ტიალი

მეჯოგემ ლურჯაი მოიგვარა

ნალებს გაიჰქონდა გრიალი

 

შირაქით ალვანამდისა

შვიდი დღის სავალი არი

დილით წასული ფირუზი

საღამოდ ალვანში არი

 

წინ დედა ჩამოეგება

საწყალი თვალცრემლიანი

შვილო რათ მოხველ ფირუზი

ახლა ხომ დოლის დრო არი

რა დროს დოლია დედავო

სულის ამოსვლის დრო არის

მთას ყოფნა
+ სიმღერის შესახებ

მწყემსური.

 

In reference to this folk poem, Donald Rayfield in "The Literature of Georgia: A History" says:

 

The poetry that teases shepherds reflects the conviction, expressed in the definition of 'man' in a Tsova-Tush-Georgian dictionary, that a man is 'one who does not go among sheep.' Shepherds lack the charisma that Hellenic or Christian legends give them.  In Tush poetry the shepherd is made to say:

 

             I'm not fed up with the mountains

               Nor do I long for the valley,

               Nor to sleep and lie with beautiful women,

               Nor to talk with them.

              I prefer the red-eyed ewe

              And tugging at her forelock.

 

To hear other versions of this song, visit the pages of Leila Lachishvili and Gulo Natelashvili. 

+ ლირიკა

მთას ყოფნა

 

მთას ამოიჰკიდა თვირთვილი

მწყემსო აჰყარე ცხვარია

არ მოგწყინდაა მთას ყოფნა

არ მოგენატრება ბარია

ან ლამაზ ქალთან ალერსი

არც მასთან საუბარია

 

არცა მომწყინდა მთას ყოფნა

არც მომენატრა ბარია

არც ლამაზ ქალთან ალერსი

არც მასთან საუბარია

 

თვალწითელ შიშაქ მირჩევნავ

მთელი ფარეხის თვალია

მთიულო, მთაში გაზრდილო
+ სიმღერის შესახებ

მწყემსური სიმღერა.

+ ლირიკა

მთიულო მთაში გაზრდილო

 

მთიულო მთაში გაზრდილო

ბალღს როდის მაგიმშივდება

/ომში შეხვალ და გამახვალ

გული არ შეგიშინდება/

 

დილაი იყო და ციოდა

ხეებს ფოთოლი სცვიოდა

/ბუმბერაზ კავკასიონზე

ჯარები გადმოდიოდა/

 

ბუხრის პირ ჩამოჯდებოდა

შვილი ჰკითხავდა დედასა

მთიდან რომ ზვავი მოჰგორავს

არა გლეჯავსა დეკასა

ან ცივ მთაზე დამრჩალსა

არა სცივაია ბეჩავსა

 

შვილო უწინა სციოდა

არავინ ჰყავდა პატრონი

მხოლოდ ეგ იყო სტანჯავდა

ერთი ურჯულო ბატონი

ახლა კი ახალ რო არი

იანიც აყვავდებიან

ია ვარდი და დეკანი

ერთმანეთს ეხუტებიან